• Contacte: Ana
  • Mail: extraescolars.elparc@gmail.com

Oferir activitats extraescolars de qualitat que s’adeqüin a les necessitats educatives i de lleure dels diferents col·lectius familiars de l’escola.

Extraescolares 2016-2017