maMAAns, tal i com diu el títol “Membre Actiu de l’AMPA” són tots aquells socis i sòcies que treballen de manera habitual o esporàdica en tasques i activitats de l’AMPA.

Són gent amb ganes, amb inquietuds, dinàmiques. Si tens idees de com millorar la nostra comunitat educativa fes-te MAA.

Si no en tens d’idees, però estàs disposat a fer coses ens pots ajudar com una MAA.

Vull col·laborar:

Envia un mail a l’AMPA a: ampa.escoladelparc@gmail.com