Per tal  d’organitzar el funcionament diari de l’AMPA i les activitats i projectes en que participem, hem anat creant una sèrie de grups de treball o comissions on cada persona sòcia pot participar de forma habitual o puntual aportant allò que pugui i dedicant-se en funció dels seus interessos i disponibilitat.