Els passat 19 de maig i 2 de juny, s’ha realitzat un taller de primers auxilis, que ha organitzat l’AMPA amb en marc del Catàleg d’activitats o serveis educatius que ofereix L’Ajuntament, com també amb el suport de l’escola.

Una trentena de persones ha pogut gaudir d’aquest espai formatiu, havent assistit famílies d’alumnat, com persones de l’equip docent i també les monitores del menjador.

Aquest taller el va impartir el Carlos, professional de la Creu Roja del Prat, oferint un espai formatiu teoricopràctic, distribuït en 2 dies en un total de 4 hores. S’han tractat aspectes bàsics per tenir en compte davant d’una emergència i saber com actuar. Com identificar i analitzar situacions de perill, tècniques de reanimació, posició seguretat, cures bàsiques com ferides, cremades,  ennuegaments…

La valoració dels assistents ha estat positiva, com per tornar a repetir la proposta el curs vinent, algunes de les opinions rebudes han estat:

“… pensem que aquesta proposta ha estat un reciclatge de coneixements i també l’adquisició de nous, ja que els protocols canvien i les actuacions van millorant amb el pas dels anys.

Creiem que aquest curs sempre ha d’estar present com a proposta formativa i per tant sí que pensem que s’hauria de fer pel curs vinent.”

“… m’ha semblat molt interessant i seria bo que d’altres persones que no han pogut fer-lo poguessin tenir una nova oportunitat.”

“… me ha parecido un curso muy interesante y creo que vale mucho la pena volverlo a repetir porque estas cosas se olvidan si no las practicas”

“… ha estat una bona iniciativa i val la pena tenir-la en compte el curs vinent per altres docents/personal escola i famílies: és un curset que caldria reciclar cada cert temps per personal de l’escola a càrrec de primers auxilis/serveis de prevenció.”

Bona valoració del curs de primers auxilis