El passat 19 d’octubre vam assistir a una reunió plenària d’AMPA’s del Prat. Aquest és un espai de treball conjunt entre les AMPA i també d’intercanvi d’informació, a on convoca l’Ajuntament del Prat.

A aquesta trobada van assistir una vintena de persones representants de les AMPA de primària i secundària, i persones polítiques i tècniques de l’àmbit d’educació de l’Ajuntament del Prat.

Allà es van tractar molts temes de diversa índole, des de l’AMPA de l’escola del parc, ressaltem alguns punts relacionats amb dates i formes d’organització per activitats conjuntes que es fan al Prat, com:

Jornada Tothom Educa, dissabte 12 novembre. Tothom convidat inclòs els docents i equips directius. Es farà a l’escola Jaume balmes, al matí. Hi haurà ludoteca infantil.

Xerrada de la Silvia Blanch, UAB estudis sobre punts relació escola, família i territori. A continuació grups de treball més ajustats a la realitat d’aquí.  I presentació bones pràctiques.

Mercat intercanvi de joguines, serà el dia 03 de desembre. Caldrà fer un grup de treball a on l’escola Sant Jaume ofereix les seves instal·lacions per la propera reunió per organitzar aquest tema.

Mostra entitats:  del 16 al 18 de desembre. Les AMPA disposen d’un estand informatiu, i les persones sòcies de les diferents AMPA fan torns per cobrir atenció. També es proposa elaborar algun tipus de material conjunt, un fulletó que expliqui la tasca d’aquest col·lectiu conjuntament.

També es crearà un grup de treball per pensar quina activitat realitzar a l’estand, normalment una manualitat o similar. Si algú està interessat a participar, ens pot contactar a l’AMPA del parc.

Altres informacions útils:

Es va recordar també que el 31 d’octubre finalitzava el termini per presentar-se a la convocatòria de subvenció per les nostres entitats.

Les eleccions a consell escolar al Prat seran el proper 30 de novembre i estaria bé que les AMPA ajudin a la difusió d’aquest procés electoral de renovació de la meitat dels membres.

Aviat comunicaran a les AMPA i les famílies beneficiàries de les beques a activitats extraescolars.

Assistència al plenari d’AMPA’s del Prat